Wykazy podęczników do klas I - III na Rok Szkolny 2011/2012 (kliknij aby otworzyć plik tekstowy)  AKTUALNOŚCI SZKOLNE ..................................................................(kliknij aby otworzyć plik tekstowy) Gimzetka Nr 32 ........................................................................................(kliknij aby otworzyć plik tekstowy) Sezon wycieczkowy rozpoczęty ........................................................(kliknij aby otworzyć plik tekstowy) Komunikat webmastera .................................................................(kliknij aby przeczytać komunikat Nr 1) Sztandar - duma naszego gimnazjum, towarzyszy  wszystkim, ważnym, uroczystościom zarówno szkolnym jak i na szczeblu miasta. W roku szkolnym, od  pierwszego września do końca roku jest takich uroczystości dość dużo. Można między innymi do nich zaliczyć: Uroczystą Inaugurację Nowego Roku Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Dni Młodzieży, Uroczystości katyńskie, Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Zlot Gwiaździsty, Święto Szkoły – 8 czerwca, Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego. Dodatkowo corocznie nasz Poczet Sztandarowy uczestniczy w kilku innych uroczystościach i wydarzeniach ważnych dla szkoły i miasta. Wszyscy pamiętamy, że w minionym roku szkolnym, tę świętość szkoły, niósł poczet sztandarowy, którego skład stanowią uczniowie wyróżniający się swoją postawą osobistą, wynikami w nauce i wyróżniającym zachowaniem. Wszystkim im dziękujemy za ich wysiłek w godnym reprezentowaniu naszej szkoły.